CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách này bao gồm những gì

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và vì vậy chúng tôi sẽ minh bạch về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn. Chính sách này nhằm giúp bạn hiểu:

  • Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn
  • Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập
  • Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập
  • Cách chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập
  • Cách truy cập và kiểm soát thông tin của bạn
  • Thông tin bảo mật quan trọng khác

Chính sách Bảo mật này bao gồm thông tin chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc tương tác với BravoHR (ví dụ: tham dự các sự kiện của BravoHR), trừ khi một chính sách bảo mật khác được hiển thị. Chính sách này cũng giải thích các lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin về bạn. Các lựa chọn của bạn bao gồm cách bạn có thể phản đối việc sử dụng thông tin nhất định về bạn và cách bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin nhất định về bạn. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, thì bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc không thể tương tác với bất kỳ khía cạnh nào khác của hoạt động kinh doanh bên chúng tôi.

Khi chúng tôi đề cập đến “BravoHR” hoặc “chúng tôi” trong chính sách này, “chúng tôi” có nghĩa là Công ty Cổ Phần BravoHR. Công ty sẽ kiểm soát những thông tin thu thập về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ. BravoHR cung cấp các sản phẩm, bao gồm trang web quản trị và ứng dụng sử dụng trên thiết bị di động, giúp cải thiện sự tham gia của nhân viên trong tổ chức. Chúng tôi gọi những sản phẩm này, cùng với các dịch vụ và trang web khác của chúng tôi là “Dịch vụ” trong chính sách này.

Chúng tôi thu thập thông tin gì về bạn

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi và khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn nhập thông tin đó vào Dịch vụ hoặc cung cấp trực tiếp cho chúng tôi.

Thông tin tài khoản và hồ sơ: Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi tổ chức/ chủ doanh nghiệp của bạn đăng ký tài khoản của bạn trên các dịch vụ của chúng tôi, khi bạn tạo hoặc sửa đổi hồ sơ của mình, đặt tùy chọn, yêu cầu và đổi phần thưởng thông qua Dịch vụ. Ví dụ: bạn cung cấp thông tin liên hệ của mình và bạn cũng có tùy chọn thêm ảnh hồ sơ và các chi tiết khác để thông tin hồ sơ của bạn được hiển thị trong Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi các tùy chọn của bạn khi bạn chọn cài đặt trong Dịch vụ.

Nội dung bạn cung cấp thông qua các sản phẩm của chúng tôi: Dịch vụ bao gồm trang web quản trị và ứng dụng của BravoHR trên thiết bị di động mà bạn sử dụng, nơi chúng tôi thu thập và lưu trữ nội dung mà bạn gửi, nhận và chia sẻ. Nội dung này bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn có thể chọn đưa vào. Nội dung cũng bao gồm các tệp và liên kết bạn tải lên Dịch vụ. Ví dụ về nội dung chúng tôi thu thập và lưu trữ bao gồm: tệp bạn đính kèm vào một hoạt động, mô tả phần thưởng, thông báo, tin nhắn bạn gửi hoặc nhận, cập nhật ảnh hồ sơ.

Nội dung bạn cung cấp thông qua các trang web của chúng tôi: Dịch vụ cũng bao gồm các trang web quản trị do chúng tôi sở hữu hoặc điều hành. Chúng tôi thu thập nội dung khác mà bạn gửi đến các trang web này. Ví dụ: bạn cung cấp nội dung cho chúng tôi khi bạn cung cấp phản hồi hoặc khi bạn tham gia vào bất kỳ tính năng tương tác, khảo sát, cuộc thi, chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng, hoạt động hoặc sự kiện.

Thông tin bạn cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ của chúng tôi: Dịch vụ cũng bao gồm hỗ trợ khách hàng, nơi bạn có thể chọn gửi thông tin liên quan đến sự cố bạn đang gặp phải với Dịch vụ. Khi bạn liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin liên hệ, tóm tắt về sự cố bạn gặp phải và bất kỳ tài liệu, ảnh chụp màn hình hoặc thông tin khác sẽ hữu ích trong việc giải quyết vấn đề.

 

THÔNG TIN CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG THU THẬP KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và thực hiện một số hành động trong Dịch vụ.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ: Chúng tôi theo dõi một số thông tin nhất định về bạn khi bạn truy cập và tương tác với bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Thông tin này bao gồm các tính năng bạn sử dụng như phần thưởng bạn yêu cầu và đổi, các hoạt động bạn tham gia, loại, kích thước và tên tệp của tệp đính kèm mà bạn tải lên Dịch vụ, và cách bạn tương tác với những người khác trên Dịch vụ.

Thông tin Thiết bị và Kết nối: Chúng tôi thu thập thông tin về điện thoại, máy tính bảng của bạn hoặc các thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Thông tin thiết bị này bao gồm loại kết nối và cài đặt của bạn khi bạn cài đặt, truy cập, cập nhật hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua thiết bị của bạn về hệ điều hành, số nhận dạng thiết bị và dữ liệu sự cố. Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP và / hoặc tùy chọn quốc gia của bạn để ước tính vị trí của bạn nhằm cung cấp cho bạn trải nghiệm Dịch vụ tốt hơn. Lượng thông tin chúng tôi thu thập được phụ thuộc vào loại và cài đặt của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ.

Những người dùng khác của Dịch vụ: Những người dùng khác của Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp thông tin về bạn khi họ gửi nội dung thông qua Dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể được người khác đề cập đến trên một tin nhắn hoặc một thành viên trong nhóm có thể tải lên hoặc chia sẻ nội dung về bạn trong một hoạt động.CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP NHƯ THẾ NÀO

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập một phần phụ thuộc vào Dịch vụ bạn sử dụng, cách bạn sử dụng chúng và bất kỳ tùy chọn nào bạn đã thông báo cho chúng tôi. Dưới đây là các mục đích cụ thể mà chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được về bạn.

Để cung cấp Dịch vụ và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để cung cấp Dịch vụ cho bạn, bao gồm xác thực bạn khi bạn đăng nhập, hỗ trợ khách hàng, vận hành và duy trì Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi sử dụng tên và hình ảnh bạn cung cấp trong tài khoản của mình để nhận dạng bạn với những người dùng Dịch vụ khác.

Đối với nghiên cứu và phát triển: Chúng tôi luôn tìm cách để làm cho Dịch vụ của chúng tôi thông minh hơn, nhanh hơn, an toàn, tích hợp và hữu ích cho bạn. Chúng tôi sử dụng về việc học thói quen người dùng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và phản hồi được cung cấp trực tiếp cho chúng tôi để khắc phục sự cố và xác định xu hướng, cách sử dụng, mô hình hoạt động và các lĩnh vực để tích hợp và cải tiến Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi đã sử dụng thông tin thu thập được về cách người dùng “gửi phản hồi” từ bên trong sản phẩm để thiết kế một “Hoạt động” tốt hơn, thân thiện hơn với người dùng. Trong một số trường hợp, chúng tôi áp dụng những kiến ​​thức này trên toàn dịch vụ để cải thiện và phát triển các tính năng tương tự hoặc để tích hợp tốt hơn các dịch vụ bạn sử dụng.

Hỗ trợ khách hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật bạn gặp phải, để đáp ứng yêu cầu của bạn, để phân tích thông tin sự cố cũng như sửa chữa và cải thiện Dịch vụ. Khi bạn cho phép chúng tôi làm như vậy, chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các chuyên gia của BravoHR với mục đích đáp ứng các yêu cầu liên quan đến hỗ trợ.

Vì sự an toàn và bảo mật: Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn và việc sử dụng Dịch vụ của bạn để xác minh tài khoản và hoạt động, theo dõi hoạt động đáng ngờ hoặc gian lận và xác định các hành vi vi phạm chính sách Dịch vụ.

Để bảo vệ lợi ích kinh doanh hợp pháp và quyền hợp pháp của chúng tôi: Khi luật pháp yêu cầu hoặc khi chúng tôi tin rằng cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình và lợi ích của người khác, chúng tôi sử dụng thông tin về bạn liên quan đến các khiếu nại pháp lý, tuân thủ, quy định.

Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn mà bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy cho một mục đích cụ thể không được liệt kê ở trên. Ví dụ: chúng tôi có thể xuất bản lời chứng thực hoặc câu chuyện nổi bật của khách hàng để quảng cáo Dịch vụ, với sự cho phép của bạn.

Nếu bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin về bạn cho một mục đích cụ thể, bạn có quyền thay đổi suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý nào đã diễn ra. Trường hợp chúng tôi đang sử dụng thông tin của bạn vì chúng tôi hoặc bên thứ ba (ví dụ: chủ lao động của bạn) có lợi ích hợp pháp để làm như vậy, bạn có quyền phản đối việc sử dụng đó, tuy nhiên, trong một số trường hợp, điều này có thể có nghĩa là bạn không còn sử dụng Dịch vụ nữa.Cách chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi tạo ra sản phẩm và chúng tôi muốn chúng hoạt động tốt cho bạn. Điều này có nghĩa là chia sẻ thông tin thông qua Dịch vụ và với các bên thứ ba nhất định. Chúng tôi chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập về bạn theo các cách được thảo luận dưới đây, bao gồm cả liên quan đến chuyển nhượng kinh doanh có thể, nhưng chúng tôi không bán thông tin về bạn cho các nhà quảng cáo hoặc bên thứ ba khác.

CHIA SẺ VỚI NHỮNG NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ KHÁC

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi chia sẻ thông tin nhất định về bạn với những người dùng khác đang sử dụng Dịch vụ này.

Để tương tác: Một số tính năng của Dịch vụ hiển thị một vài hoặc tất cả thông tin hồ sơ của bạn cho những người dùng Dịch vụ khác khi bạn chia sẻ hoặc tương tác với nội dung cụ thể. Ví dụ: khi bạn nhận được điểm từ người quản lý của mình, chúng tôi sẽ hiển thị ảnh và tên hồ sơ của bạn tại màn hình Award Feed để những người dùng khác có quyền truy cập vào BravoHR hiểu ai đã nhận điểm. Tương tự, khi bạn tham gia một nhóm, tên, ảnh hồ sơ và thông tin liên hệ của bạn sẽ được hiển thị trong danh sách cho các thành viên khác trong nhóm để họ có thể tìm và tương tác với bạn.

Tài khoản và quản trị viên được quản lý: Nếu bạn đăng ký hoặc truy cập Dịch vụ bằng địa chỉ email với tên miền thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn hoặc liên kết địa chỉ email đó với tài khoản hiện có của bạn và tổ chức đó muốn cung cấp cho BravoHR một số thông tin nhất định về bạn, bao gồm Tên, ảnh hồ sơ, thông tin liên hệ, nội dung. Việc sử dụng tài khoản của bạn có thể được quản trị viên của tổ chức đó hoặc quản trị viên của BravoHR cho phép, để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ bổ sung. Ví dụ: tổ chức của bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm các biện pháp kiểm soát bảo mật xung quanh tài khoản của bạn để bảo vệ thông tin về tổ chức của bạn. Nếu bạn là quản trị viên hoặc người quản lý của một nhóm trong Dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với người dùng Dịch vụ hiện tại hoặc trước đây, nhằm mục đích hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến Dịch vụ.

 

CHIA SẺ VỚI BÊN THỨ BA

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải thiện, tích hợp, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi.

Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ phát triển trang web và ứng dụng, lưu trữ, bảo trì, sao lưu, cơ sở hạ tầng ảo, phân tích và các dịch vụ khác, có thể yêu cầu họ truy cập hoặc sử dụng thông tin về bạn. Nếu nhà cung cấp dịch vụ cần truy cập thông tin về bạn để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ, họ sẽ làm theo hướng dẫn của chúng tôi, bao gồm cả việc tuân thủ các chính sách và quy trình được xây dựng để bảo vệ thông tin của bạn.

Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba khi bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy. Ví dụ: chúng tôi thường hiển thị lời phản hồi cá nhân của những khách hàng hài lòng trên các trang web công khai của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể đăng tên của bạn cùng với lời phản hồi.

Tuân thủ Yêu cầu Thực thi và Luật áp dụng: Thực thi Quyền của Chúng tôi: Trong các trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với bên thứ ba nếu chúng tôi tin rằng việc chia sẻ là cần thiết hợp lý để (a) tuân thủ bất kỳ luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành nào hoặc yêu cầu của chính phủ, bao gồm việc đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia, (b) thực thi các thỏa thuận, chính sách và điều khoản dịch vụ của chúng tôi, (c) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, (d) bảo vệ BravoHR, khách hàng của chúng tôi hoặc bất kỳ ai khỏi bị tổn hại hoặc các hoạt động bất hợp pháp, hoặc (e) ứng phó với trường hợp khẩn cấp mà chúng tôi tin rằng có thiện chí yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin để hỗ trợ ngăn ngừa cái chết hoặc thương tích cơ thể nghiêm trọng của bất kỳ người nào.Cách chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập

LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam để lưu trữ thông tin chúng tôi thu thập và chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo mật dữ liệu của bạn. Trong khi chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn, không có hệ thống bảo mật nào là không thể xâm nhập và do bản chất vốn có của Internet, chúng tôi không thể đảm bảo rằng dữ liệu, trong quá trình truyền qua Internet hoặc trong khi được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi hoặc do chúng tôi chăm sóc, hoàn toàn an toàn trước sự xâm nhập của người khác. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu về điều này trong một khung thời gian hợp lý.

CHÚNG TÔI GIỮ THÔNG TIN TRONG BAO LÂU

Chúng tôi lưu giữ thông tin chúng tôi thu thập về bạn trong bao lâu tùy thuộc vào loại thông tin, như được mô tả chi tiết hơn bên dưới. Sau thời gian đó, chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin của bạn hoặc nếu điều này không thể thực hiện được (ví dụ: vì thông tin đã được lưu trữ trong kho lưu trữ dự phòng), thì chúng tôi sẽ lưu trữ an toàn thông tin của bạn và cô lập thông tin đó khỏi bất kỳ hoạt động sử dụng nào cho đến khi chúng tôi có thể xóa chúng.

Thông tin tài khoản: Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn miễn là quản trị viên tài khoản của bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng giữ lại một số thông tin của bạn sau khi tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để giải quyết tranh chấp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi, hỗ trợ hoạt động kinh doanh và để tiếp tục phát triển và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Trong trường hợp chúng tôi lưu giữ thông tin để cải thiện và phát triển Dịch vụ, chúng tôi thực hiện các bước để loại bỏ việc nhận dạng bạn và chúng tôi chỉ sử dụng thông tin để khám phá những hiểu biết chung về việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chứ không phải để phân tích cụ thể các đặc điểm cá nhân về bạn.

Thông tin bạn chia sẻ trên Dịch vụ: Nếu tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa, một số thông tin của bạn và nội dung bạn đã cung cấp sẽ vẫn còn để cho phép các thành viên trong nhóm của bạn hoặc những người dùng khác sử dụng đầy đủ các Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi tiếp tục hiển thị tin nhắn hoặc nội dung bạn đã gửi cho người khác hoặc quản trị viên.

Thông tin tiếp thị: Nếu bạn đã chọn nhận email tiếp thị từ chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin về các tùy chọn tiếp thị của bạn trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi xóa thông tin đó một cách cụ thể. Chúng tôi lưu giữ thông tin thu được từ cookie và các công nghệ theo dõi khác trong một khoảng thời gian hợp lý kể từ ngày thông tin đó được tạo ra.

Cách truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có một số lựa chọn có sẵn cho mình khi biết thông tin của bạn. Dưới đây là tóm tắt về những lựa chọn đó, cách thực hiện chúng và bất kỳ hạn chế nào. Chúng tôi sẽ trả lời các yêu cầu về điều này trong một khung thời gian hợp lý. 

LỰA CHỌN CỦA BẠN:

Bạn có quyền yêu cầu bản sao thông tin của mình, phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn (kể cả cho mục đích tiếp thị), yêu cầu xóa hoặc hạn chế thông tin của bạn hoặc yêu cầu thông tin của bạn ở định dạng điện tử, có cấu trúc. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn để hỗ trợ các yêu cầu của bạn.

Yêu cầu và lựa chọn của bạn có thể bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định: ví dụ: nếu việc thực hiện yêu cầu của bạn sẽ tiết lộ thông tin về người khác hoặc nếu bạn yêu cầu xóa thông tin mà chúng tôi hoặc quản trị viên của bạn được pháp luật cho phép hoặc có lợi ích hợp pháp bắt buộc phải giữ.

Truy cập và cập nhật thông tin của bạn: Dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn khả năng truy cập và cập nhật thông tin nhất định về bạn từ bên trong Dịch vụ. Ví dụ: bạn có thể truy cập thông tin hồ sơ của mình từ tài khoản của bạn và tìm kiếm nội dung chứa thông tin về bạn bằng cách sử dụng tìm kiếm từ khóa trong Dịch vụ. Bạn có thể cập nhật thông tin hồ sơ của mình trong cài đặt hồ sơ và sửa đổi nội dung chứa thông tin về bạn bằng các công cụ chỉnh sửa được liên kết với nội dung đó.

Hủy kích hoạt hoặc xóa đăng ký đối với nhóm hoặc doanh nghiệp: Chỉ quản trị viên của bạn mới có thể hủy kích hoạt quyền truy cập của bạn vào nhóm hoặc doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ với quản trị viên của bạn. Nếu bạn là quản trị viên và không thể hủy kích hoạt tài khoản thông qua cài đặt quản trị viên của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của BravoHR. Xin lưu ý rằng việc hủy kích hoạt quyền truy cập vào một nhóm hoặc doanh nghiệp không xóa thông tin của bạn khỏi nhóm hoặc doanh nghiệp đó; thông tin của bạn vẫn hiển thị cho những người dùng Dịch vụ khác dựa trên sự tham gia trước đây của bạn trong Dịch vụ.

Yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn: Trong một số trường hợp, bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng truy cập, lưu trữ, sử dụng và xử lý thông tin của bạn nếu bạn cho rằng chúng tôi không có quyền thích hợp để làm như vậy. Ví dụ: nếu bạn tin rằng tài khoản Dịch vụ được tạo cho bạn mà không có sự cho phép của bạn hoặc bạn không còn là người dùng đang hoạt động, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tài khoản của bạn như được cung cấp trong chính sách này. Khi bạn đã cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho một mục đích hạn chế, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để rút lại sự đồng ý đó, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quá trình xử lý nào đã diễn ra vào thời điểm đó. Bạn cũng có thể từ chối việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích tiếp thị bằng cách liên hệ với chúng tôi, như được cung cấp bên dưới. Khi bạn đưa ra yêu cầu như vậy, chúng tôi có thể cần thời gian để điều tra và tạo điều kiện cho yêu cầu của bạn. Nếu có sự chậm trễ hoặc tranh chấp về việc chúng tôi có quyền tiếp tục sử dụng thông tin của bạn hay không, chúng tôi sẽ hạn chế việc sử dụng thêm thông tin của bạn cho đến khi yêu cầu được thực hiện hoặc tranh chấp được giải quyết, miễn là quản trị viên của bạn không phản đối (nếu có). Nếu bạn phản đối thông tin về việc bạn được chia sẻ với ứng dụng của bên thứ ba, vui lòng tắt ứng dụng hoặc liên hệ với quản trị viên của bạn để làm như vậy.

Chọn không tham gia liên lạc: Bạn có thể chọn không nhận thông báo quảng cáo từ chúng tôi bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký trong mỗi email hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi như được cung cấp bên dưới để xóa thông tin liên hệ của bạn khỏi danh sách email quảng cáo hoặc cơ sở dữ liệu đăng ký của chúng tôi. Ngay cả sau khi bạn chọn không nhận các tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, bạn sẽ tiếp tục nhận được các tin nhắn giao dịch từ chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận một số tin nhắn thông báo trong cài đặt tài khoản của mình. Xin lưu ý, bạn sẽ tiếp tục nhận được các quảng cáo chung chung.

Tính di động dữ liệu: Tính di động dữ liệu là khả năng lấy một số thông tin của bạn ở định dạng mà bạn có thể di chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ này sang nhà cung cấp dịch vụ khác (ví dụ: khi bạn chuyển số điện thoại di động của mình sang nhà cung cấp dịch vụ khác). Tùy thuộc vào ngữ cảnh, điều này áp dụng cho một số thông tin của bạn, nhưng không áp dụng cho tất cả thông tin của bạn.

 

Thông tin bảo mật quan trọng khác

Thông báo cho Người dùng Cuối

Sản phẩm của chúng tôi dành cho cả mục đích sử dụng cá nhân và sử dụng cho các tổ chức. Bởi vì Dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua một tổ chức (ví dụ: chủ doanh nghiệp của bạn), tổ chức đó là quản trị viên của Dịch vụ và chịu trách nhiệm về người dùng cuối và / hoặc các trang web Dịch vụ mà tổ chức đó có quyền kiểm soát. Vui lòng gửi các câu hỏi về quyền riêng tư dữ liệu của bạn tới quản trị viên của bạn, vì việc sử dụng Dịch vụ của bạn tuân theo chính sách của tổ chức đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của quản trị viên trong tổ chức của bạn, điều này có thể khác với chính sách này.

Ngay cả khi Dịch vụ hiện không được một tổ chức quản lý cho bạn, nếu bạn là thành viên của nhóm do một tổ chức quản lý hoặc nếu bạn sử dụng địa chỉ email do một tổ chức cung cấp (chẳng hạn như địa chỉ email cơ quan của bạn) để truy cập Dịch vụ , thì quản trị viên của nhóm đó hoặc chủ sở hữu tên miền được liên kết với địa chỉ email tổ chức của bạn (ví dụ: chủ doanh nghiệp của bạn) có thể khẳng định quyền kiểm soát quản trị đối với tài khoản của bạn và việc sử dụng Dịch vụ vào một ngày sau đó. Bạn sẽ được thông báo nếu điều này xảy ra.

Quản trị viên hoặc người quản lý nhóm và doanh nghiệp có thể hạn chế quyền truy cập và đặc quyền của bạn trong Dịch vụ. Trong một số trường hợp, quản trị viên doanh nghiệp cũng có thể:

Yêu cầu bạn đặt lại mật khẩu tài khoản của mình;

Hạn chế, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ hoặc tài khoản của bạn;

Kiểm soát khả năng chỉnh sửa, hạn chế, sửa đổi hoặc xóa thông tin tài khoản của bạn;

Thay đổi thông tin tài khoản của bạn, bao gồm thông tin hồ sơ hoặc địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn;

Truy cập thông tin trong và về tài khoản của bạn;

Truy cập hoặc lưu giữ thông tin được lưu trữ như một phần của tài khoản của bạn; và

Vui lòng liên hệ với tổ chức của bạn hoặc tham khảo các chính sách tổ chức của quản trị viên để biết thêm thông tin.

Các thay đổi đối với Chính sách bảo mật của chúng tôi

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian. Nếu các thay đổi là quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn bằng cách thêm thông báo trên trang chủ Dịch vụ, màn hình đăng nhập hoặc bằng cách gửi cho bạn thông báo qua email. Chúng tôi cũng sẽ giữ các phiên bản trước của Chính sách Bảo mật này trong kho lưu trữ để bạn xem xét. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ để được cập nhật về các thực tiễn thông tin của chúng tôi và những cách bạn có thể giúp bảo vệ quyền riêng tư của mình.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, bạn cần ngừng sử dụng Dịch vụ và hủy kích hoạt (các) tài khoản của mình, như đã nêu ở trên.