Khen thưởng nhân viên là một trong những yếu tố không thể thiếu trong tổ chức để khích lệ nhân viên làm việc tốt hơn. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian bùng nổ kinh tế cùng với việc chạy đua về số tiền thưởng cuối năm giữa các doanh nghiệp, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, tiền thưởng cuối năm không có nhiều tác dụng trong việc thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên như chúng ta vẫn tưởng. Thay vào đó, nhân viên mong muốn được ghi nhận kết quả công việc và thành tích của mình một cách thưởng xuyên và ý nghĩa hơn từ nhà quản lý hơn là giá trị về tiền mặt.

Việc ghi nhận & tưởng thưởng nhân viên thường xuyên với các giá trị nhỏ, vừa giúp doanh nghiệp không tiêu tốn quá nhiều chi phí khen thưởng tiền mặt vừa có tác động tích cực đến mức độ gắn kết, sự hài lòng với công việc và năng suất lao động của nhân viên.

Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm về cách mà ghi nhận & tưởng thưởng ảnh hưởng đến năng suất lao động của nhân viên như thế nào.